ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τελώνια (κουμέρκια) (τα)

είδος εμπορικής συμφωνίας. [Ο όρος προέρχεται από το λατινικό commercium που σημαίνει εμπορική επιμιξία, εμπορία, συμβόλαιο, εμπόρευμα, εμπορείον, αγορά, εμπορικός τόπος, εταιρισμός.]

62