ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

άξων κόσμου

άξων κόσμου: [αστρονομία] η διάμετρος γύρω από την οποία ο κόσμος περι­στρέφεται. Τα πέρατα του άξονος λέγονται πόλοι του κόσμου. Από τους πόλους ο ένας λέγεται βόρειος και ο άλος νότιος. Ο βόρειος είναι πάντοτε ορατός από τον δικό μας τόπο και ο νότιος πάντοτε αόρατος, από τον δικό μας ορίζοντα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι τόποι στη γη, όπου συμβαίνει ο μεν φανερός πάντοτε σε μας πόλος να είναι σε εκείνους αόρατος, ο δε πόλος που σε μας είναι αόρατος να είναι σε εκείνους πάντα φανερός. Και πάλι υπάρχει τόπος στη γη, όπου οι δύο πόλοι φαίνονται ομοίως επί του ορίζοντος.

73