ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

συντέλεια του κόσμου

οι περισσότερες από τις αρχαιότερες γεωγονί-ες ακολουθούν την ιστορία της γης μέχρι την εγίζουσα καταστροφή. Ότι η παρού­σα κατάσταση της γης θα πάψει κάποτε μπορεί να το συμπεράνει ο προσεκτικός παρατηρητής της φύσης. Δεν μπορεί όμως να συμπεράνει πότε θα συμβεί αυτό και πώς, γιατί δε μας το φανερώνει η φύση. Επειδή ούτε η γεωλογία ούτε η Φυσι­κή ούτε η Χημεία ανακάλυψαν μέχρι τώρα κάποια θεμελιώδη απόδειξη αυτού του πράγματος. Έτσι μένουν ελεύθερα της φαντασίας τα παίγνια.

269