ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

στοιχεία

οι δεύτερες αρχές των σωμάτων —οι σωματοει-δείς— που προέρχονται από τις πρώτες αρχές, δηλαδή τις αρχές της γεννήσεως των φυσικών σωμάτων. Ονομάζονται τα στοιχεία και απλά σώματα, διότι από αυ­τά προέρχονται τα λοιπά φυσικά σώματα. Αυτά είναι αήρ, πυρ, γη, ύδωρ.

55-64