ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

στερεόν σώμα

το σώμα στο οποίο επικρατεί η ελκυστική δύναμη.

644