ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

στερεόν σώμα

το γεωμετρικό σώμα το οποίο εκτείνεται και στις τρεις διαστάσεις. Πέρατα (όρια) αυτού είναι οι επιφάνειες, πέρατα των επιφανειών αποτελούν οι γραμμές και των γραμμών τα σημεία.

127