ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Σερβία (Άνω Μοισία)

χώρα της Ευρωπαίας Τουρκίας, δίπλα στους ποταμούς Δουνάβιον (Δούναβης), Σάον (Σάβος), Δρίνον (Μαύρος Δρίνος, στα σημερινά σύνορα Αλβανίας - Π.Γ.Δ.Μ.) και τις δύο όχθες του Μοράβα.

129