ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ρευστικόν οξύ πνεύμα

αέριο που εξέρχεται από μία πέτρα, τη ρευστική τίτανο (ψευδή σμάραγδο) δια θειικού οξέος και μετρίας θερμότητος. Αυτή η πέτρα αποτελείται από τίτανον και ρευστικόν οξύ (fuoricum), του οποίου τη φύση αγνοούμε. Ο αέρας αυτός δεν διατηρεί την αναπνοή των ζώων και την καύση των σωμάτων. Πολοί χημικοί συγχέουν το ρευστικό οξύ με το αλικό. Κα­τατρώγει την ύαλο καί χαράσουν με αυτό την ύαλο, όπως το χαλκό με δυνατό ύδωρ ή νιτρικό οξύ. (σημ.: υδροφθόριο.)

316