ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πυρόμετρον

μηχανή που επινόησαν οι φυσικοί για να με­τρούν την προερχόμενη από το θερμαντικό έκταση των μετάλων.

64