ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Πυρμόντειον ύδωρ

ύδωρ με ξινή γεύση που περιέχει αν­θρακικό οξύ αέρα.

101