ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πυρ

ρευστό το οποίο αναλύει μέταλα, καταναλίσκει ξύ­λα και άλα ευκαή σώματα, μεταβάλει το ύδωρ σε ατμούς και προξενεί σε μας την αίσθηση της θερμότητας. Οι νεότεροι το ονομάζουν θερμαντικό ή θερμογόνο, το θεωρούν στοιχείο απλό, αν και είναι σύνθετο από θερμογόνο και φωτογόνο. Την ύπαρξή του την αντιλαμβανόμαστε από τις ενέργειές του, το θερμαίνειν, το φλέ-γειν, το καίειν, το ατμίζειν, φαινόμενα για τα οποία το πυρ λαμβάνεται ως αίτιο.

113-114