ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ποιότητες γενικές των σωμάτων

Κάθε σώμα έχει έκταση και καταλαμβάνει ένα διάστημα (τόπο). Γεννήθηκε ώστε να κινείται. Είναι διαιρέ-σιμο, μοιράζεται δηλαδή σε μέρη. Έχει σχήμα και μέγεθος. Αδυνατεί να βρίσκεται την ίδια στιγμή σε διαφορετικούς τόπους. Κάθε σώμα είναι σύνθετο, συνίσταται από μικρότερα μέρη, ακόμη και αν εμείς δεν τα βλέπουμε και εκ φύσεως κινείται από τη δύναμη ενός άλου. Τα σώματα διακρίνονται σε ροώδη, σκληρά, απαλά, ελαστικά.

4-8