ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ουσίαι

όλα εκείνα τα οποία έχουν μέσα τους όσα είναι αναγκαία προς ύπαρξη, πχ το φυτό, ο λίθος, κ.λπ Τις ιδέες των ουσιών δεν φέρουμε μέσα μας. Μόνο μέσα από τις ιδιότητές τους γνωρίζουμε τις ουσίες. Οι ιδιότητες των σωμά­των ονομάζονται τρόποι, προσόντα, συμβεβηκότα. Από τις ουσίες άλες μεν είναι νοερές και άλες μη νοερές. Νοερές γνωρίζουμε δύο, το θεό και τη ψυχή, αν και δεν αμφισβητούμε ότι υπάρχουν και άλες. Τα προσόντα διακρίνονται σε ουσιώδη και κατά συμβεβηκός ή απλώς συμβεβηκότα.

6-9