ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ιδιωτική Σχολή (Πίστεως) Λιβόρνου.
Ανδρέας Σταυριανός Χίος, 1666–1669. Αθηναίος Καλημέρης, [Ε. Legrand BH. Γ΄454 και 473] Μεθόδιος Καλογεράς ,1746–1748. Νικόλαος Στεφανόπουλος,1761–1766. Ιωάννης Δοξαράς Σμυρναίος,1771. Κωνσταντίνος ,1785.
Ήταν σχολή για την προπαγάνδα της ορθόδοξης πίστεως.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.