ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Λιβόρνου (Κοινότητας).
Λιβόρνο.
Μετά το τέλος του 16ου αιώνα. 1804: Ζερλέντης Π. μελετητής των αρχείων της κοινότητας [Π., 1885, Θ΄, σ. 323-40], [ΔΙΕΕ., 1928, Η΄, σ. 108-12], [ΛΕ., 1816, σ. 199-204].
1804-1857.
Παναγιώτης Θωμάς, 1775-1782 Τρικκεύς Ρίζος ,1783-1803, [Θ. Βολίδου, ΧΧ., 1919, σ. 164-5]. Γρηγόριος Παλιουρίτης Ηπειρώτης, 1804-1816, [Μεσσηνίας Πολύκαρπος Συνοδινός ΗΧ., 1927, Β΄, σ. 173]. Νεόφυτος Κυριακίδης ,1818-1819 Ζαχαρίας Παπαδόπουλος, 1819-1820 Γεώργιος Σταυρίδης ,1820-1821 Καλλίνικος Κρεατσούλης Χίος, 1822-1825 Νικόλαος Καλούδης ,1826-1829 Γεώργιος Κουιτούφας 1825, υποδιδάσκαλος Σάμιος Μεθόδιος Θεοδωρίδης, 1825-1857, († 1857), [Παρανίκα Σχεδίασμα, σ. 102], [Σταματιάδου Σαμιακά, Δ΄, σ. 559]. Ιωακείμ Μερσίδης, [Κρητικίδου Περίβασις, σ.79]. Ιωάννης Ανδρεάδης Χίος ,1829-1830 Δανιήλ Μάγνης ,1831-1833 Αντώνιος Τολμίδης, 1833-1835 Αναστάσιος Καραβίας ,1835-1837

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.