ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ελληνικό Γυμνάσιο Φλωρεντίας.
Φλωρεντία.
Ιάνος Λάσκαρις ο Ρυνδακηνός (1445–1549).
Αρσένιος Αποστόλιος.
Ιωάννης Αργυρόπουλος, –1472. Δημήτριος Χαλκοκονδύλης Αθηναίος, 1472– , [α) Καμπούρογλου και β) F. Gabotti: Βιογραφικές σημειώσεις του Δ. Χαλκοκονδύλη ("Νέα Ημέρα" 1894 αριθ. 1005–1007)] Μάρκος Μουσούρος, 1470–1518. Ιωάννης Μόσχος, († μετά το 1494) Δημήτριος Μόσχος Ιωάννης Ανδρόνικος Κάλλιστος (†1486) Εμμανουήλ Μοσχόπουλος, 1490– .
(1) Σώζεται επιστολή του Αποστόλιου προς τον Λάσκαρη το 1531, που λέει για το Γυμνάσιο. (2) Παρήκμασε μετά το θάνατο του Λέοντα και του Λάσκαρη (†1549).

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.