ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Εθνικό Γυμνάσιο
Κέρκυρα
1805
1806, η σχολή μετακομίζει στη Μονή του Αγίου Φραγκίσκου.
Ανδρέας Μουστοξύδης, φιλολογία Καίσαρ Πελλεγρίνης, μαθηματικά Γαβριήλ Σταμπάλε Παγάνης, φιλοσοφικά Νικόλαος Μαυρομμάτης, Ελληνικά Λαράζας και Ιγνάτιος Μαρουλοβέν, Λατινική, Ιταλική και Γαλλική και αρχαία και νέα ιστορία Μαυρομμάτης και Ι. Καρανδηνός, μαθηματικά, εκκλησιαστική ιστορία Κ. Ζαννώης, κανονικό δίκαιο αββάς Κανδώνης Λάζαρος Μόρδος, στοιχεία φιλοσοφίας [ΛΕ., 1812 σ. 190, 1817 σ.196 και 1820 σ. 372-376] Αναγνώστης Κυριαζής Μ. Δαρείος
Κατά την ίδρυση γράφτηκαν 150 μαθητές.
1
Το πρόγραμμα διαιρέθηκε σε 4 τάξεις.
(1)Για τους μισθούς των διδασκάλων. βλ.,[Τ.Ε.,Β΄,202]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.