ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Παρθεναγωγείο Ταταύλων
Ταταύλα-Κων/πολη
Μετά το 1810
Για την σχολή είχε αφιερωθεί το πανηγύρι της Αγίας Ευφυμίας Χαλκηδόνος (Καδίκιοϊ) [Τ.Ε.,Α΄,41, σημ.1]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.