ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ιδιωτικό Λύκειο
Ταταύλα
Λειτουργούσε το διάστημα 1868-1872 [Τ.Ε.,Α΄,42]
Περιελάμβανε 6 τάξεις μέχρι Β΄ Γυμνασίου
(1) Το σχολείο είχε οικοτροφείο [Τ.Ε.,Α΄,42]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.