ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Λαγκαδιών
Λαγκάδια
Τέλος 19ου αιώνα
Η σχολή κλείνει με την επανάσταση του 1821
Ιωσήφ, [Τ.Ε.,Α΄,357] Διαμαντής Ανδρέου Παπαγιανόπουλος, 1806-1814, τότε έγινε επίσκοπος Ακώβων και ονομάστηκε Δανιήλ και αργότερα μητροπολίτης Τριπόλεως και Αμυκλών, [Τ.Ε.,Α΄,357], [Π. Ζερλέντη, η μητρόπολις Αμυκλών και Τριπόλεως, 1921, σ.19], [Πολυκάρπου Συνοδινού, ο Τριπολιτσάς και Αμυκλών Δανιήλ, 1929]. Δημήτριος Μπαμπάγος [Τ.Ε.,Α΄,358], [Γ. Σακάρη, Αι Κυδωνίαι, 1919]
Πανάγος Ιωάννου Παπαγιαννόπουλος
(1) Στις 23/6/1804 και 17/12/1806 αναφέρεται Αγγελής Πανάγου [Τ.Ε.,Α΄,357]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.