Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΘΕΣΗ/ ΧΑΡΤΗΣ/ ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΔ΄ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
1879-1880
1884