Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΛΛΙΑΡΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Δ.
ΔΙΑΛΕΞΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΔ΄ (ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ 1861-1911)
1861-1920
1913-1921
ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΕΝΟΜΕΝΑΙ ΕΝ ΤΩ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩ ΣΥΛΛΟΓΩ ΑΠΟ ΤΟΥ 1871-1920
Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΥΤΉ ΔΟΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1906-1907.