Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΙΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ Γ΄ (ΟΙΚΟΥΜΕΝ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ)
ΛΟΓΟΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΔ΄ (ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ 1861-1911)
1861-1920
1913-1921
Β΄. ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ.