Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ
Ν. Γ.
ΛΟΓΟΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΔ΄ (ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ 1861-1911)
1861-1920
1913-1921
Β΄. ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ.