Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ
ΖΩΗΡΟΣ
Α.
ΛΟΓΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΔ΄ (ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ 1861-1911)
1861-1920
1913-1921
Β΄. ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ.