Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΔ΄ (ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ 1861-1911)
1861-1920
1913-1921