Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΑΠΕΡΗΣ
Π.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΘ΄ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
1902-1904
1907
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1902-1904