Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΖ΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΌ ΙΟΥΝΙΟΥ 1907 ΜΕΧΡΙ ΜΑΪΟΥ 1908
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΛΑ΄
1907-1908
1909
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ.