Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΟΡΓΑΝΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΙΕ΄
1880-1881
1884