Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΤΛ.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ/ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΣΕΩΝ
Β΄
1863-1865
1864
ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΛΠ.
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.