Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΖΩΝΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ/ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΙΒ΄
1877-1878
1879
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ