Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΓΝΩΜΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚ ΣΕΡΡΩΝ ΜΙΧΑΗΛΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ζ΄
1872-1873
1874
ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΕΚΘΕΣΕΙΣ