Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ [ΕΚΘΕΣΙΣ] ΠΕΡΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΦΙΛΙΟΣ
Δ.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Ζ΄
1872-1873
1874
ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΕΚΘΕΣΕΙΣ