Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ
ΑΛ.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΗ/ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Δ΄
12/1865-05/1870
1871
ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ