Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑ' ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΑΪΟΥ 1901 ΜΕΧΡΙ ΜΑΪΟΥ 1902
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΚΗ΄
1899-1902
1904
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΛΘ΄, Μ΄ ΚΑΙ ΜΑ΄ 1899-1902.