Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Μ' ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΑΪΟΥ 1900 ΜΕΧΡΙ ΜΑΪΟΥ 1901
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΚΗ΄
1899-1902
1904
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΛΘ΄, Μ΄ ΚΑΙ ΜΑ΄ 1899-1902.