Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γ΄ ΚΡΙΣΙΣ: ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑΙΟΝ ΑΓΩΝΑ ΟΔΗΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ
Δ.
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΕ΄
1893-1894
1895
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.