Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β΄ΚΡΙΣΙΣ: ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΤΌΝ ΚΑΡΑΠΑΝΕΙΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΒΡΑΧΑΜΗΣ
Σ.
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΕ΄
1893-1894
1895
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.