Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΗΛΙΩΤΗΣ (ΤΑΜΙΑΣ)
Δ.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΚΕ΄
1893-1894
1895
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.