Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΚΑΣ)
Ν.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΚΕ΄
1893-1894
1895
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.