Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΣΥΛΛΟΓΩ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΛΑ΄ ΕΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΑΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΚΓ΄
1891-1892
1893
ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ