Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ ΣΥΜΗΣ
ΧΑΒΙΑΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΙΘ΄
1884-1885
1888
ΕΚΘΕΣΕΙΣ