Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

[ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ] ΕΠΙ ΤΗΣ "ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΛΑΟΚΟΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΕΣΙΓΓΙΟΥ" ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ κ. ΗΡ. ΒΑΣΙΑΔΟΥ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΙΗ΄
1883-1884
1888
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ