Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

[ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ] ΕΠΙ ΤΗΣ "ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ" ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ κ. Ι. ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΙΗ΄
1883-1884
1888
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ