Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Ε΄
1870-1871
1872
ΕΚΘΕΣΕΙΣ