Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

Η ΒΕΛΙΑΝΗ, ΤΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΑΥΤΗΣ ΤΕΙΧΗ ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
Δ.Α.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΗ΄
1899-1902
1904
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΛΘ΄, Μ΄ ΚΑΙ ΜΑ΄ 1899-1902.