Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

[ΛΟΓΟΣ]
ΤΣΕΡΑΣ (ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ)
Μ.
ΛΟΓΟΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΙΣΤ΄
1881-1882
1884
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Γ΄. ΠΡΟΣΛΑΛΙΑΙ