Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Δ.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΙΑ΄
1876-1877
1878
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Γ΄. ΕΚΘΕΣΕΙΣ