Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

[ΕΚΘΕΣΙΣ] ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΚΟΣ
ΛΙΟΥΜΑΣ
Α.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Ι΄
1875-1876
1877
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Γ΄. ΕΚΘΕΣΕΙΣ