Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΡΣΙΚΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ "ΠΕΝΤΝΑΜΕΪ ΑΤΤΑΡ"
ΡΑΖΗΣ
Δ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Ζ΄
1872-1873
1874
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.